Een wondere wereld. Dordrecht ontwaakt uit haar nachtslaap. De duisternis wijkt en de dag breekt aan met een prachtige zonsopgang. Een mooie start van mijn verjaardag.

De Noordendijk ligt er verlaten bij, met een eenzame fietser, een enkele wandelaar en bedrijfsbusjes die ongetwijfeld naar klusadressen rijden.

Dordrecht, een verrassend groene stad met zuidwaards in de verte de bomenrij van de Zuidendijk en wellicht de Zeedijk, als het ware de aanblik van een heuvellandschap. Vanaf deze plaats is het een nieuwe zoektocht om te ontdekken waar gebouwen en (kerk)torens zich nu bevinden. Een reden om later op begane grond niveau nog eens op speurtocht te gaan.

Een enkele wandelaar begroet mij en ik groet uiteraard terug. Een teken van verbondenheid op ruime afstand in dit 1,5 meter tijdperk. Door de felle zon is het lastig ‘kijken’ richting Villa Augustus. Een draaischijf was een uitkomst geweest, maar je kan niet alles hebben. Een bijzondere ervaring. Mooi om dit te hebben ervaren. Dank aan de initiatiefnemers!