Waarnemer
Er is ergens een venster in Dordrecht,
waar de zon, terwijl jij op de voorplecht,
met haar licht langs een lat
de ontwakende stad
rustig ademend stil aan je voorlegt.