Hoe bijzonder is het eigenlijk om één uur in afzondering te reflecteren, als je de hele week al in vrijwillige afzondering thuis hebt geleefd. Wel of niet in een geïsoleerde omgeving zij is opeens een Thema geworden. Wie zich niet ‘als in afzondering’ gedraagt kijkt te weinig naar de ander! Je verplaatsen van de ene plek naar de andere staat onder druk. In het afgelopen uur kwamen er 39 fietsers voorbij en 54 wandelaars (inclusief hardlopers, skeelers etc) Het idee dat je verplaatsen in geval van de dreiging van een lockdown die nu actueel is, uniek wordt. Maakt dat ik dit anders waar wilde gaan nemen, maar toch zag iedere fietser en wandelaar er heel alledaags uit. Ik heb me afgevraagd of ik naarmate ik in afzondering thuis leef intenser zal gaan waarnemen.