Associaties: 
– Kindergebed ‘Here houdt ook deze nacht over … trouw de wacht’
– Wachtlopers bij ambassades in Den Haag, wat ik in het verleden heb gedaan.

Verschil is wel dat het hier alleen om waarnemen gaat, ingrijpen niet aan de orde. Stond daarboven met een veilig gevoel, was vroeger voor de mensen die in Dordrecht de wacht hielden denk ik wel anders.

Wat een voorrecht dat we op dit moment al een lange tijd hier geen oorlogsdreiging hebben. Laten we alles in het werk stellen om dat zo te houden en vrede op heel de wereld te brengen! In het oog springende objecten aan beide zijden van de waarnemingspost: twee bruggen kenmerkend voor het waterrijke Nederland.

Laten ze symbool mogen zijn voor het overbruggen van tegenstellingen tussen mensen op het gebied van ras, geloof, cultuur enz. Elk mens kan daar als ‘bruggebouwer’ een rol in vervullen.

Had geen moeite om het uur vol te maken. Miste hoogstens mijn telefoon een beetje.

Alles begint met waarnemen, maar daar moet het wat mij betreft niet bij blijven. Verschillen moeten worden overbrugd. Op hoop van zegen.