Wat was het snel voorbij!
Geen wonder ook, want voor mijn ogen
ontvouwde zich een prachtig wolkentafereel.
Het begon met een lichtgrijze wolkengrot
waar de zon uit wilde komen
Lichte stralen naar alle kanten.
Steeds leek het een wedstrijd.
Wie zou winnen?
De wolken of de zon?
Prachtig lichtte het torentje van Villa Augustus op
En de Grote Kerk leek wel dichterbij te komen
toen een straal zonlicht erop scheen.
Langs de molen scheerden wit oplichtende meeuwen 
voor een donkerblauwe wolk langs.
Toen veranderde de lucht
en begon het te hagelen …