Heel mooi om Dordrecht zo te mogen waarnemen.
Het is bijzonder om mee te mogen maken.