Een uur. 60 minuten mocht ik je waarnemen. Bekijken. Of bekeek jij mij? De tijd tikt voorbij. Het is rustig. Er gebeurt niets. Niets bijzonders. Mensen rijden, fietsen of wandelen door straten. Er spelen kinderen op het plein. Onder mij ademt het Energiehuis. Mensen komen en gaan. Ouders met kinderen naar de muziek- dans of theaterles. Een muzikant met zijn gitaar op zijn rug. Er stopt een busje, er worden wat spullen gebracht. De lampjes van de stad en in de huizen springen aan. De laatste minuten tikken voorbij. Het zit erop! Dordrecht bedankt!