De eerste maandag van 2020. De trap naar mijn locatie, waar de geur van hout mijn neus binnendringt. Ik neem plaats en kijk naar buiten. De meeuwen zijn nog verder boven mij. Een kauw komt even kijken en vliegt weer weg. De lucht krijgt een oranje gloed boven de boomgrens. De bruggen verbinden de stad met het vaste land, zoals de meeuwen die voortgaan en passeren, ons verbind met de stad. Ik ben de waarnemer van de stad. Word ik gezien. Ja! Een jonge fietser zwaait naar me. Ik zwaai terug. Ik zie dat een ieder zich verplaatst van A naar B, met een ander doel. Zo vormen wij de samenleving. Trots op onze stad als geboren en getogen Dordste. De vlag in top.