Toen ik begon te waarnemen was er nog best wel veel zon. Hoe langer je er stond, hoe minder fel de zon werd. Uiteindelijk was er aan de horizon heel veel rood. Er kwamen ook steeds meer auto’s, meer en meer. Het grootste gedeelte van de waarnemening stond ik naar een paar kinderen te kijken die aan het voetballen waren, maar ik heb ook heel veel naar de grote kerk zitten staren en wat er omheen gebeurde. Uiteindelijk was ik op zoek naar mijn huis die iets verder was.