Waarnemer van de stad. Waarnemen van de beweging, de dynamiek van verplaatsingen. Doelgerichte fietsers met soepele tred op de pedalen op weg naar hun volgende bezigheid. De trottoirs bemensd door voetgangers, hoofden wat neerwaarts gebogen. Met de capuchon over het hoofd getrokken banen zich een weg op weg. Op weg waarnaar? Dat geldt ook voor de automobilisten. Sommigen nemen de bocht wat kort. Daar stopt een auto midden op het zebrapad om snel een passagier in te laten stappen en snel er weer vandoor te gaan. Ook in de brandgangen van de woningen aan de dijk zijn bewegingen waar te nemen. Fietsen worden er uit de schuur gehaald. Regenpakken aangetrokken. De wolken in de bewolkte hemel verplaatsen zich. In laagjes. Net als de zwevende vogels op zoek naar plek om tijdelijk neer te strijken.
En de waarnemer neemt waar als onderdeel van de stad in beweging.