Naarmate ik langer sta, zie ik meer;
De zon die langzaam daalt
De wind die minder waait
De stroom mensen de stad in en uit

Naar mate ik langer sta, hoor ik meer;
Het klaterende water
De kinderen die spelen
Het gezoem van scooters en auto’s

Waarom den ik in het dagelijkse leven aan een half woord en een snelle blik genoeg te hebben?

Yvonne Verzijden