Ik zag – trots – mijn stad Dordrecht
met een onoverwinnelijke kracht om een sterk en inspirerend eiland te blijven. 

Leny de Geus – van der Sluijs