Dordtse leerregels of de vijf artikelen tegen de Remonstranten. Vastgesteld op de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619

Hoofdstuk 3 en 4 paragraaf 6 
Hetgeen van noch het licht der natuur, noch de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het Woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van den Messias waardoor God behaagd heeft de gelovige mensen zowel in het oude als in het nieuwe testament zalig te maken

Honderdduizend zielen, twintigduizend daken, tienduizend bomen, vijfhonderd boten, honderd molens, vijftig restaurants, twintig kerken, tien fabrieken, twee bruggen en één venster.

René van Walsem, ‘s Gravendeel