Wanneer je de mensen in de stad observeert, en zij hebben dit niet door, dan lijkt het alsof zij zich zonder enige verwachting bewegen.
de mensen onder mij gaan in een rechte lijn naar huis of houden zich op om naar boven te kijken.
drie vrouwen in gekleurde jassen steken zwierig hun hand op. Zou mijn verwachting hun voorstelling beïnvloed hebben?
Het gele object aan de andere kant van het podium doet niks en daarmee precies wat ik van een glasbak verwacht. Om hem heen gebruiken mensen andere dingen. Een bal doet het been van een jongen buigen. De bal vliegt en beïnvloedt de jongen door zijn doel waar te maken.
Naarmate het uur vordert zakt de zon steeds verder, tot zij niet meer te zien is. Het waarmaken van haar verwachting zorgt ervoor dat mijn optreden stopt, net zoals mijn eigen verwachting het in gang zette.

Arthur Attasio