Daar waar de zon zijn heil elders zoekt,

Brandt het licht daar waar het moet zijn.