Uit het oosten niets nieuws: De wagenmenner haast zich westwaarts waar het vandaag ook weer vrede zal zijn.

Onze vader die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd
uw rijk kome
uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade…

Amen