Alsof het geregisseerd is;
de spelende kinderen op het plein
de auto van rechts
het stelletje van links
de fietsende jongens
de meeuw die vliegt
over de skyline
de bellende vrouw
de man die zijn voordeur niet open krijgt
de veranderende wolken
de bewegende zon
de gedachtes in mijn hoofd…